Cùng HTV hành động xanh 2023 - Tập 4

Cùng HTV Hành động xanh đã có dịp tìm hiểu về ứng dụng hữu ích và thú vị Grac - Saola, một ứng dụng góp phần làm xanh môi trường. 

Cùng HTV Hành động xanh, 18g10 Chủ nhật hàng tuần trên HTV9. 

Video Chương trình khác
10g25 - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
Các TV show về tình yêu