Bê xào đọt su giòn ngọt

Thịt bê thơm phức, ngọt mềm, sừn sựt phần da, thêm vị tươi mát ngọt lành của đọt su và ớt chuông khiến ta chỉ muốn ăn mãi...
Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7