Trailer Ngại gì thử thách


“Ngại gì thử thách” - Nơi các bạn nhỏ sẵn sàng đương đầu thử thách, tỏa sáng tinh thần không bỏ cuộc.

Ngại gì thử thách - 20g30 thứ Hai trên kênh HTV7. 

Xem video