Bài học đầu tiên của Young Ju - Đình Vũ để trở thành giáo viên

Đều là những người yêu trẻ con, Young Ju - Đình Vũ rất nóng lòng được trở thành giáo viên mầm non, dù biết rằng công việc này đòi hỏi tính kiên nhẫn rất cao.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g20 - Thứ Tư - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7