Cả trường quay hỗ trợ Young Ju trả lời câu đố tiếng Việt

Là người Hàn Quốc và chưa thuần thục Tiếng Việt, Young Ju đã gặp không ít khó khăn khi lắng nghe các câu hỏi. Với tinh thần nỗ lực hết mình, và được cả trường quay hỗ trợ, Young Ju đã quên đi áp lực và vui vẻ thi đấu.

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
22g - Thứ Sáu - HTV9
21g10 - Thứ Tư - HTV7