Chuông vàng Vọng cổ 2022

Danh sách thí sinh vào Vòng Sơ tuyển Cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ - 2022

Qua vòng thử giọng, có 59 thí sinh được chọn vào Vòng Sơ tuyển Cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ lần thứ 17 - Năm 2022:

Xem thêm