100% - Mùa 2 - Tập 18

Là một người vợ, trước câu hỏi "Hệ thần kinh của vợ hoạt động hết công suất khi làm gì?", Lâm Vỹ Dạ tỏ ra rất thích thú trước câu hỏi này. Ngược lại, Mạc Văn Khoa cũng muốn hiểu thêm về những suy nghĩ của những người vợ là như thế nào?

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Hai - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ