100% - Mùa 2 - Tập 15

Về vấn đề chi tiền cho chồng, không ai rành rọt hơn Lâm Vỹ Dạ. Do đó, khi cả hai đội chơi có các thành viên chỉ toàn là nam, nữ MC không ngừng trao đổi và phản biện, đi kèm những lập luận đầy hài hước. 

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Ba - HTV7
20g30 - Thứ Hai - HTV7
22g45 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7