Kỷ niệm 76 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2021)

Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng tấn công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Nam bộ đã quyết tâm bảo vệ đất nước, ghi dấu mốc son lịch sử với tinh thần “Nam bộ kháng chiến bất diệt".

Nguồn: Trung tâm Tin tức