Giọng ải giọng ai - Mùa 5 - Tập 2
Miu Lê ức chế vì Lou Hoàng
Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 17
Trường Giang bất ngờ bị "ăn banh"
Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 - Tập 9
Trấn Thành mê giọng ca nhí Hoàng Lâm
Chọn ai đây - Tập 10
Á hậu Hà Thu "bỏ túi" 14.000.000 đồng của chuơng trình
Thông tin từ mạng xã hội HTV