Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội thảo về xếp hạng Đại học quốc tế

Hội thảo "Xếp hạng Đại học quốc tế - Hướng tiếp cận của các Đại học Việt Nam" do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức thu hút sự tham dự của các chuyên gia từ tổ chức giáo dục QS (Anh Quốc), các Đại học vùng và hơn 30 trường Đại học Việt Nam.

Trung tâm Tin tức