Thật lợi hại - Tập 9

Thật lợi hại - Tập 9

Đang tập trung diễn xuất lại phải "quẩy" hết mình

https://www.youtube.com/embed/6VFeVA4cq3M?si=91Iz2Ya_UJDrXrSG
Thật lợi hại - Tập 8

Thật lợi hại - Tập 8

Nguyên Thảo "mất trí" để vượt qua thử thách

https://www.youtube.com/embed/DGDN_zm7X9A?si=m1hwdVKWD2-sOt7J
Thật lợi hại - Tập 7

Thật lợi hại - Tập 7

Màn đấu giọng opera ngẫu hứng của Năm Chà

https://www.youtube.com/embed/tlcq6uwf8o4?si=fJ_QwHk3Amsvaj5k
Thật lợi hại - Tập 6

Thật lợi hại - Tập 6

Puka hung dữ, ăn hiếp Huỳnh Lập tơi tả

https://www.youtube.com/embed/u3zXQBKJ3Vc?si=ZEjbcCQLcE0AHVBJ
Thật lợi hại - Tập 5

Thật lợi hại - Tập 5

Điêu đứng vì "Tình em duyên anh"

https://www.youtube.com/embed/H9wK9fY6bzU?si=bndnuwISj44T37n4
Thật lợi hại - tập 4

Thật lợi hại - tập 4

Các nghệ sĩ toát mồ hôi hột cùng kẹo thúi

https://www.youtube.com/embed/lIrgck1MZ6g?si=W6bJ5Cz-MuHli_Bz
Thật lợi hại - Tập 3

Thật lợi hại - Tập 3

Võ Tấn Phát lừa Huỳnh Lập đi coi BlackPink

https://www.youtube.com/embed/kZV3Bt89oro?si=RJmhviWvPVe5OWEq
Thật lợi hại - Tập 1

Thật lợi hại - Tập 1

Khả Như tìm Lâm Vỹ Dạ đánh ghen

https://www.youtube.com/embed/PuSyJcuDsW0?si=I-XC16sb4hUn8rnh
Thật lợi hại - Tập 2

Thật lợi hại - Tập 2

Thiên thần và ác quỷ

https://www.youtube.com/embed/5wcuQmhoAP0?si=bcMRXAE8ZBjapIlA