Thật lợi hại - Tập 8

Với thử thách mất đi một phần cơ thể, cũng như giải đáp thắc mắc từ những người anh về việc chẳng phải chịu mất mát gì, Nguyên Thảo liền tiết lộ: "Em mất trí mà. Em diễn như khùng như điên anh không thấy hả!".
Video Chương trình khác
21g10 - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g20 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7