Thách là chơi - Tập 7

Thách là chơi - Tập 7

Dương Lâm, Quốc Khánh nhiệt tình hóa phá hoại

https://www.youtube.com/embed/yX9MRmrlQRk
Thách là chơi - Tập 6

Thách là chơi - Tập 6

Những màn bay nhảy trên không đẹp mắt của bộ môn Cheerleader

https://www.youtube.com/embed/q8qj3SD9n8U
Thách là chơi - Tập 5

Thách là chơi - Tập 5

Mỹ nam làng xiếc vừa đeo tạ, vừa đu dây như Tarzan

https://www.youtube.com/embed/LFZ9U__bXRY
Thách là chơi - Tập 4

Thách là chơi - Tập 4

Dàn người chơi "nín thở" trước các thử thách

https://www.youtube.com/embed/Qzxf35aUi7o
Thách là chơi - Tập 3

Thách là chơi - Tập 3

Thử thách Đặc biệt khiến tất cả khách mời "nghẹt thở'

https://www.youtube.com/embed/lGNOashqZbY
Thách là chơi - Tập 2

Thách là chơi - Tập 2

Cuộc chiến cân não giữa sức trẻ và kinh nghiệm

https://www.youtube.com/embed/oJY0EXmVOS4
Thách là chơi - Tập 1

Thách là chơi - Tập 1

Nguyễn Duy Minh gây bất ngờ với thử thách không tưởng

https://www.youtube.com/embed/vgE3YQxQeek