Quýt làm Cam chịu - Tập 77

Quýt làm Cam chịu - Tập 77

Các khách mời lần lượt "thưởng thức" đại tiệc nước độc lạ

https://www.youtube.com/embed/9rAaK_rI8zA?si=jCaohAPqktdUg5tL
Quýt làm cam chịu - Tập 76

Quýt làm cam chịu - Tập 76

Phương Nam bốc hỏa với món xúc xích

https://www.youtube.com/embed/xZ4PTYH9-MQ?si=aHAfojUO_EIU18SH
Quýt làm cam chịu - Tập 75

Quýt làm cam chịu - Tập 75

ST Sơn Thạch bất ngờ về độ chơi lớn của hai đội

https://www.youtube.com/embed/t6LOWQVpG_Q?si=UCbLnKGhtWD6LbVO
Quýt làm cam chịu - Tập 74

Quýt làm cam chịu - Tập 74

Huỳnh Nhựt bị Hữu Đằng cho ăn... cú lừa

https://www.youtube.com/embed/S6hR8T-MB9Y?si=nkkth2rK_hVecQfC
Quýt làm cam chịu - Tập 73

Quýt làm cam chịu - Tập 73

Xuân Nghĩa toát mồ hôi trước màn thách đấu của đồng đội

https://www.youtube.com/embed/B5jIwmIlaRM?si=-sgCVsRs0oBgaCqe
Quýt làm cam chịu - Tập 72

Quýt làm cam chịu - Tập 72

Tuấn Kiệt còng lưng gánh cục tạ... Hữu Đằng

https://www.youtube.com/embed/wXCl-YSFbQs?si=8Y5YlsqEENtt8fDR
Quýt làm cam chịu - Tập 71

Quýt làm cam chịu - Tập 71

Lê Nhân, Bảo Bảo "rùng mình" nếm chua chát

https://www.youtube.com/embed/1hkGUfvvkpw?si=rj1_ixNIfk-iPwTD
Quýt làm cam chịu - Tập 70

Quýt làm cam chịu - Tập 70

S.T muốn ngủ gục vì màn thách đố của Vi Khanh - Trọng Nghĩa

https://www.youtube.com/embed/IlNIe7sNhC4?si=13iNysX8x9ej98NO
Quýt làm cam chịu - Tập 69

Quýt làm cam chịu - Tập 69

"Hú hồn" với màn gõ chai nước bất ổn của khách mời

https://www.youtube.com/embed/ICH4C94uJ2Q?si=wvpCWGHXYDcA-Dsa
Quýt làm Cam chịu - Tập 68

Quýt làm Cam chịu - Tập 68

S.T cười mệt với khách mời sơ hở là có tiểu phẩm hài

https://www.youtube.com/embed/UfSFvtjWvfQ?si=K2pIerwPxfdsAzKv
Quýt làm Cam chịu - Tập 67

Quýt làm Cam chịu - Tập 67

Cười xỉu với màn vẽ thư pháp sáng tạo của khách mời

https://www.youtube.com/embed/RIY4oiRsPEY?si=sTd3O8I8ezCNiAIF
Quýt làm Cam chịu - Tập 66

Quýt làm Cam chịu - Tập 66

Mika Chu bất ngờ lộ chuyện tình cảm khi bị ST gài hỏi

https://www.youtube.com/embed/GrduldwhvME?si=Q3N-ZyQrRxq_GlfG