Quýt làm cam chịu - Tập 70

"Quýt làm Cam chịu" tập 70 là màn giải trí vui nhộn kết hợp giữa trò chơi đấu trí căng thẳng và thử thách vận động tốn sức giữa hai đội Hơn Thua của Vi Khanh - Trọng Nghĩa và đội Thắng Chắc (Công Duy - Thanh Phương). 

"Quýt làm Cam chịu" - 19g thứ Tư hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV9
19g - Thứ Ba - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ 7 - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7