Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 16

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 16

Thành Vương: Tân quán quân của Top Chef Vietnam 2019

https://www.youtube.com/embed/T-HOe5OHs_Y
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 15

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 15

Top 3 "Đầu bếp thượng đỉnh 2019": Hành trình trên đất Pháp và giải thưởng Audacity Awards

https://www.youtube.com/embed/HnBd2dfD4js
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 14

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 14

Top 3 "Đầu bếp thượng đỉnh 2019" lộ diện

https://www.youtube.com/embed/-Vys6mmG8B8
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 13

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 13

Hoàng Sin bức phá ngoạn mục

https://www.youtube.com/embed/stVeiMBBx74
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 12

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 12

Văn Quyết chia tay Top Chef Vietnam 2019

https://www.youtube.com/embed/a17u_fNyQJc
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 11

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 11

Tommy: Là nhà bác học hoặc một kẻ điên

https://www.youtube.com/embed/so_nCtiF4hI
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 10

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 10

Sự trở lại đầy ngoạn mục

https://www.youtube.com/embed/TlyDoronkvo
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 9

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 9

Nhìn lại, để bước tiếp con đường của chính mình

https://www.youtube.com/embed/MIKe2CuPb4o
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 8

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 8

Bình dị thay, một bữa cơm nhà...

https://www.youtube.com/embed/avdn2LTLOhg
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 7

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 7

1 sao và 5 sao, chỉ cách nhau bởi một... hạt muối

https://www.youtube.com/embed/pwypfG8PLbk
Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 6

Top Chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 6

Đôi khi, quan trọng không phải là kết quả, mà là quá trình!

https://www.youtube.com/embed/CG0KaeKWJM0
Top chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 5

Top chef Vietnam - Đầu bếp thượng đỉnh 2019 - Tập 5

Tình yêu "thăng hoa", khi mọi lỗi lầm được thứ tha

https://www.youtube.com/embed/Jc0F7t1UWMA