Top Chef Vietnam - Đầu Bếp Thượng Đỉnh 2019 - Tập 3

Top Chef Vietnam - Đầu Bếp Thượng Đỉnh 2019 - Tập 3

Bản lĩnh của một đầu bếp: Cần "trái tim nóng và cái đầu lạnh"

https://www.youtube.com/embed/Yld2R0yb0-s
Top Chef Vietnam 2019 - Đầu Bếp Thượng Đỉnh - Tập 2

Top Chef Vietnam 2019 - Đầu Bếp Thượng Đỉnh - Tập 2

Trong cuộc chơi, ai "bản lĩnh" hơn mới là kẻ "mạnh"

https://www.youtube.com/embed/Knw4KiuXMZg