100% - Mùa 2 - Tập 4

100% - Mùa 2 - Tập 4

Khi những "vựa muối" hội tụ

https://www.youtube.com/embed/AUNnXKZEKW8?si=NnB9Bhm-nL2xEEJg
100% - Mùa 2 - Tập 3

100% - Mùa 2 - Tập 3

DatKaa chiếm trọn "spotlight" tấu hề

https://www.youtube.com/embed/bDpB1xlCf-4?si=4bBhyZo87KwsglCv
100% - Mùa 2 - Tập 2

100% - Mùa 2 - Tập 2

Mạc Văn Khoa trở lại cùng Lâm Vỹ Dạ tại "100%"

https://www.youtube.com/embed/ku3KH8z-YWw?si=kHBDnkSGlCkham2L
100% - Tập 46

100% - Tập 46

Hữu Đằng "xỉu ngang" khi để thua Võ Tấn Phát

https://www.youtube.com/embed/6aNylVWdKWU?si=T4A7Zb5xiESPme2e
100% - Tập 43

100% - Tập 43

Lâm Vỹ Dạ bất ngờ với nhiều món ăn đi kèm trân châu đường đen

https://www.youtube.com/embed/IjtBxzbttJI?si=s93WvGv2pwGKwMTC
100% - Tập 45

100% - Tập 45

Puka và Dương Lâm diễn "nét chia tay" bất chợt

https://www.youtube.com/embed/t-EqyfQxmz4?si=StLcLVaFtnCmTeze
100% - Tập 38

100% - Tập 38

Tạ Lâm "tuyên chiến" với Lâm Vỹ Dạ vì thua toàn tập

https://www.youtube.com/embed/hWGliYk-K1M?si=sMf6fOIiHbLpGG_C
100% - Tập 36

100% - Tập 36

Võ Tấn Phát cố gắng làm rối loạn đối thủ nhưng bất thành

https://www.youtube.com/embed/ZViIKfSpyZ4?si=EnkMfM17SoY63dWY
100% - Tập 35

100% - Tập 35

Puka tự dìm chính đội nhà

https://www.youtube.com/embed/gp7GOSTsi7E?si=1Np5ASrs_eznrzgW
100% - Tập 34

100% - Tập 34

S.T đòi tiêu diệt Puka giải cứu Maika và cái kết đắng

https://www.youtube.com/embed/5tce_NXpCXw?si=HLu7rl21N04jNscs
100% - Tập 33

100% - Tập 33

Alpha làm thơ ra mắt đầy ấn tượng

https://www.youtube.com/embed/b8lTaHVWdM0?si=faBN12jH7wZUX__s
100% - Tập 32

100% - Tập 32

Chiến thắng chỉ bằng một câu hỏi

https://www.youtube.com/embed/XHmJ0bKlh7E?si=LCdiVN_jHkg4GFNg