100% - Mùa 2 - Tập 2

Là một trong những người đầu tiên xuất hiện tại 100%, giờ đây Mạc Văn Khoa trở lại cùng Lâm Vỹ Dạ trong vai trò MC. Đồng thời, mùa 2 của chương trình cũng sẽ chứa đựng nhiều sự đổi mới.

Video Chương trình khác
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7