Vai trò của trứng với món bánh ngon

Những chia sẻ của chuyên gia ẩm thực Phan Tôn Tịnh Hải về tầm quan trọng của trứng và trứng muối trong việc tạo độ ngon cho món bánh.

Siêu bánh - 20g20 thứ Tư trên HTV7.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9