Chiếc bánh gây bất ngờ của Bảo Khanh

Chiếc bánh gây bất ngờ của Bảo Khanh

Siêu bánh - Tập 15

https://www.youtube.com/embed/48uPBh8AlRY?si=t7pi8uinKFYtslgX
Siêu bánh - Tập 15

Siêu bánh - Tập 15

Thợ bánh Bảo Khanh giành chiến thắng mùa đầu tiên

https://www.youtube.com/embed/rJejYiiagPk?si=PkLiC6BL7-86Ivff
Cùng nhau "soi lỗi" chiếc bánh kem

Cùng nhau "soi lỗi" chiếc bánh kem

Siêu bánh - Tập 14

https://www.youtube.com/embed/E6l8XcxdK-k?si=DYERm2ea8l_iOnHK
Siêu bánh - Tập 14

Siêu bánh - Tập 14

Cuộc đối đầu của hai thợ bánh "Trai xinh gái đẹp"

https://www.youtube.com/embed/MQtQkDuGi_A?si=e_xha_zqI6yVvPoX
Vai trò của trứng với món bánh ngon

Vai trò của trứng với món bánh ngon

Siêu bánh - Tập 13

https://www.youtube.com/embed/Qhs_2DNSe-M?si=RIOTy_muIzjKzJA7
Khắc phục chiếc bánh tart bị lỗi

Khắc phục chiếc bánh tart bị lỗi

Siêu bánh - Tập 13

https://www.youtube.com/embed/AE8en8tdJeU?si=JGbG0qZs6Kw5ZefU
Siêu bánh - Tập 13

Siêu bánh - Tập 13

Câu chuyện "Chiếc bánh tart bị hỏng"

https://www.youtube.com/embed/1mH-3xjOWh4?si=gD9b4oqUg6_fjJcU
Độc lạ chiếc bánh hình quả tim xanh

Độc lạ chiếc bánh hình quả tim xanh

Siêu bánh - Tập 12

https://www.youtube.com/embed/J4Xl9XDgAeQ?si=ev9O_gIFAp2aGrHQ
Chiếc bánh "da lợn nhưng không phải da lợn"

Chiếc bánh "da lợn nhưng không phải da lợn"

Siêu bánh - Tập 12

https://www.youtube.com/embed/jNA6n_y836g?si=KPf7lVNezG9Oxq_7
Siêu bánh - Tập 12

Siêu bánh - Tập 12

Những chiếc bánh "cách tân" từ dừa

https://www.youtube.com/embed/_SqvzYnnYxo?si=CTAjDCethoTwSFrs
Quá kỳ vọng, thợ bánh Vũ Thịnh nhận lại sự "thất vọng"

Quá kỳ vọng, thợ bánh Vũ Thịnh nhận lại sự "thất vọng"

Siêu bánh - Tập 11

https://www.youtube.com/embed/NJQtxbGxXv0?si=Fnxo36n-Z_Ij4oEg
Phân biệt whipping cream và topping cream

Phân biệt whipping cream và topping cream

Siêu bánh - Tập 11

https://www.youtube.com/embed/Px5SbF7RnQU?si=n90AzucLY77vUvx2