Tuyết Phi phát hiện Trào Phong lừa dối

Chuyện Trào Phong giấu diếm năng lực, âm thầm thao túng Đại điện hạ và Nhị diện hạ tàn sát lẫn nhau cuối cùng cũng đến tai Tuyết Phi - mẫu thân Trào Phong. 

"Tinh lạc ngưng thành đường" - 13g các ngày thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.

 
Video Chương trình khác
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g20 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g - Thứ Bảy - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9