Truyền hình cáp

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ truyền hình của HTV như: dịch vụ truyền hình cáp HTVC, truyền hình vệ tinh, hiện nay, các kênh của HTV đều có mặt trên tất cả các dịch vụ truyền hình trả tiền trên toàn quốc.