Lớp 2 chăm ngoan - Toán

Toán lớp 2 - Bài 8: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

Các em học về khái niệm nhiều hơn và ít hơn. Từ đó biết được phần chênh lệnh khi thực hiện phép so sánh về số lượng giữa những sự vật.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm