Lớp 2 chăm ngoan - Toán

Toán lớp 2 - Bài 48: Ngày và giờ

Ở bài 48, các em học sinh lớp 2 sẽ được học về cách nhận biết ngày và giờ; các buổi trong một ngày; cách đọc giờ vào buổi sáng, trưa và đêm; biết xem đồng hồ và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.

Đài Truyền hình TP.HCM