Lớp 2 vui học - Toán

Toán lớp 2 - Bài 47: Có thể, chắc chắn và không thể

Với môn Toán lớp 2, ở bài 47, các em sẽ được học về các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện, với các thuật ngữ: Có thể, chắc chắn và không thể.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm