Lớp 2 Chăm ngoan

Toán lớp 2 - Bài 4: Ôn tập các số đến 100

Trong bài 4, các em đọc, viết các số đến 100, đếm thêm 1, 2, 5, 10; vị trí, số thứ tự; so sánh các số; viết số chục, số đơn vị và tách gộp số.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm