Toán lớp 2 - Bài 37: Phép cộng có tổng số tròn chục

Bài học này giúp các em thực hiện được phép cộng có tổng số tròn chục, củng cố ý nghĩa của phép cộng và vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm