Lớp 2 chăm ngoan - Toán

Toán lớp 2 - Bài 36: Em làm được những gì?

Ở bài học này, học sinh sẽ được củng cố các kiến thức, kĩ năng về số và phép tính. Đồng thời, giáo viên cũng sẽ ôn lại những bài học về hình học, đo lường cho các em.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm