Lớp 2 chăm ngoan - Toán

Toán lớp 2 - Bài 34: Đựng nhiều nước, đựng ít nước

Bài học này sẽ giúp các em biết cách so sánh dung tích các vật chứa chất lỏng, để biết chúng đang đựng nhiều hơn, ít hơn hay bằng nhau.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm