Toán lớp 2 - Bài 31: Em giải bài toán

Trong bài này, các em sẽ được làm quen với thuật ngữ bài toán, bước đầu nhận biết phương pháp để giải bài toán, vận dụng giải và trình bày bài giải.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm