Toán lớp 2 - Bài 30: Bảng trừ

Trong bài học này, các em sẽ được làm quen với quan hệ giữa phép cộng và phép trừ qua các trường hợp cụ thể, giải quyết các vấn đề liên quan đến số và phép tính...

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm