Lớp 2 chăm ngoan - Toán

Toán lớp 2 - Bài 21: Bảng cộng (Tiết 2)

Các em sẽ ôn lại phép cộng qua 10 trong phạm vi 20. Ngoài ra, bảng cộng sẽ được vận dụng để tính nhẩm và so sánh, tính độ dài quảng đường gồm nhiều đoạn thẳng và giải toán.

Nguồn: Trung tâm Tin tức
Xem thêm