Lớp 2 chăm ngoan - Toán

Toán lớp 2 - Bài 6: Số hạng - tổng

Bài học giúp các em biết phép cộng, một trong những phép tính cơ bản nhất gồm số hạng và tổng.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm