Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 2 - Tập 14

Nghệ sĩ Việt Hương lần đầu vắng mặt tại "Tiếp chiêu đi chờ chi". Tận dụng cơ hội đó, Võ Tấn Phát đã âm mưu làm loạn chương trình.

Video Chương trình khác
Các TV show về tình yêu
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9