Tiếng rao 4.0 - Tập 11

Đã 88 tuổi nhưng hàng ngày, cụ Ba vẫn phải phơi mình giữa nắng gió, đẩy gánh chè mưu sinh. Để giúp đỡ cụ Ba, Color Man đã bán gần một ngàn ly chè thu về số tiền hơn 20 triệu đồng để giúp cụ sửa lại căn nhà bị dột.

Tiếng rao 4.0, 20g25 thứ sáu hàng tuần trên HTV7.
Video Chương trình khác
19g - Thứ Ba - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
19g - Thứ Tư - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
19g - Thứ Hai - HTV7