Thông tư mới về lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Chiều nay (4/8/2023), tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Hội thảo phổ biến hai Thông tư vừa được Bộ trưởng Bộ TTTT ký ban hành vào ngày 30/6/2023.


Ông Nguyễn Hà Yên - Phó Cục trưởng, Cục PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông khai mạc tại hội nghị.

Đó là các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

Hai Thông tư này gồm: Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BTTTT quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP; và Thông tư số 06/2023/TT-BTTTT hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Hai Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023

Cả hai Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023.

Tại Hội thảo, cơ quan quản lý nhà nước cũng phổ biến và hướng dẫn về việc thực hiện một số báo cáo nghiệp vụ theo biểu mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BTTTT và Thông tư 05/2023/TT-BTTTT trên hệ thống báo cáo trực tuyến do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) xây dựng.

Bà Đỗ Thị Tuấn Linh - Phó Trưởng phòng PTTH - Bộ TTTT tại hội thảo

Việc thực hiện tiếp nhận báo cáo nghiệp vụ trực tuyến nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là đối tượng quản lý của Bộ TTTT. 

Các Thông tư trên được ban hành kịp thời mang ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần hoàn chỉnh hành lang pháp lý quản lý dịch vụ PTTH nói riêng và thúc đẩy sự phát triển chung của ngành báo chí truyền thông. 

Thiên Bình