Súp óc heo tóc tiên

Súp sóng sánh, húp một hơi là cảm nhận được vị thanh ngọt của tóc tiên tan trên đầu lưỡi, óc heo béo thơm, trứng bắc thảo dai dai, bùi bùi, dư vị đọng lại thật khó quên.
Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g35 - Thứ Ba - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7