Studio H9 - Mùa 5 - Tập 6

Nhiều người nhìn gameshow với con mắt tiêu cực, người thì miễn cưỡng tham gia vì kinh tế, nhưng với Trương Thế Vinh, đó là niềm vui, là động lực cho anh vượt qua những khúc quanh cuộc đời...

Video Chương trình khác
Tháng 8/2021 - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
20g - Chủ Nhật - HTV2