Studio H9 - Hẹn cuối tuần - Mùa 5 - Tập 2

Thuận Nguyễn được nhiều người biết đến từ sau khi đăng quang ngôi Á vương Mister Global 2017. Nhưng thực sự anh đã có xuất phát điểm là diễn viên với 10 năm rõng rã theo nghề.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g30 - Thứ Năm - HTV7
Công thức chế biến món ngon đơn giản mới lạ mỗi ngày
20g35 - Thứ Tư - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7