Rót mật vào tai anh cho tình yêu thêm xanh

Những lời rót mật vào tai chồng hóa ra lại không phải mỹ từ nào cả, rất đơn giản và thực tế.

Tâm đầu ý hợp - Mùa 4, 21g10 thứ Ba trên HTV7.

Video Chương trình khác
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
Những chương trình ca nhạc trên sóng HTV