Ra mắt chương trình "Chiến thắng cùng con"

Hội điện ảnh Việt Nam kết hợp cùng Đài truyền hình TP.HCM thực hiện chương trình "Chiến thắng cùng con" để tôn vinh những con người đang ngày đêm giúp đỡ các bé tự kỷ; đồng thời cổ vũ những bậc cha mẹ đang cùng con nỗ lực, vươn lên, tìm kiếm lại ước mơ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức