Quýt làm cam chịu - Tập 37

Mở đầu là một pha chia đội vô cùng “khó đỡ”, Quốc Khánh bị Võ Đăng Khoa và dàn khách mời xa lánh dù mạnh miệng tuyên bố chưa từng thua khi tham gia chương trình. Võ Đăng Khoa còn đòi lập đội chơi với MC ST Sơn Thạch để Quốc Khánh làm thay vai trò MC.

Quýt làm cam chịu - 19g thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
19g - Thứ Ba - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9