Quét mã QR bất thành, Minh Dự bị "xỉa xói tơi tả"

Trò chơi quét mã, chạy vã cả mồ hôi mà mã không thấy mà tiền cũng không có, vất vả cho Minh Dự rồi...

Đi đó đi đây - 20g20 thứ Năm hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Tư - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
19g - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7