Phim tài liệu "Hành trình y đức"

Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho con người là sứ mệnh của người thầy thuốc trong mọi xã hội, mọi thời đại. Song hành trình thể hiện y đức lại thay đổi theo tình hình thực tế của mỗi thời kỳ và người thầy thuốc phải có bản lĩnh cao cả trong sự thay đổi ấy. 

Phim tài liệu "Hành trình y đức" - 20g45 ngày 26/2 trên kênh HTV9. 

 

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Ba - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
21g10 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ 2 - HTV7