Phim tài liệu "Hành trình tương lai: TP.HCM - Tây Nguyên"

Tây Nguyên ngày nay đang đồng hành cùng những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, trong đó có TP.HCM. Câu chuyện kết nối giữa Thành phố mang tên Bác và vùng đất đại ngàn sẽ được kể trong 5 tập phim tài liệu "Hành trình tương lai: TP.HCM - Tây Nguyên".

Hãng phim TFS