Phim tài liệu "Hành trình non sông"

Một hành trình được mở ra bằng tư duy, tầm nhìn chiến lược và được viết tiếp bằng tình yêu thể thao và trách nhiệm với khán giả truyền hình sẽ được kể trong 2 tập phim tài liệu "Hành trình non sông", phát sóng buổi sáng các ngày 27-28-30/4 trên HTV9.

Hãng phim TFS