Nối dài những nghĩa tình

Sau ngày cuối 31/3 của đợt vận động góp quỹ mua vaccine ngừa COVID-19, Đài Tuyền hình TP.HCM vẫn tiếp tục đón nhận nhiều tình cảm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến đóng góp cho quỹ "Chung một tấm lòng".

Nguồn: Trung tâm Tin tức