Tạp chí HTV - Phóng sự

Những thước phim bạc - "Dễ đóng – Khó nhận"

"Dễ đóng – Khó nhận" đề cập đến những bất cập trong quy định lãnh Trợ cấp thất nghiệp khiến người lao động lao đao, ngán ngại, có khi mất luôn quyền lợi chính đáng vì thiếu hiểu biết các thủ tục hành chính.

"Dễ đóng – Khó nhận" đề cập đến những bất cập trong quy định lãnh Trợ cấp thất nghiệp khiến người lao động lao đao, ngán ngại, có khi mất luôn quyền lợi chính đáng vì thiếu hiểu biết các thủ tục hành chính. Kiến nghị với các cơ quan làm luật điều chỉnh Luật việc làm và quy trình chi trả bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo hướng đơn giản, minh bạch, thuận lợi nhất cho người lao động khi mất việc.

Qua phóng sự, phần nào giúp người dân hiểu rằng, Luật việc làm và quỹ BHTN là nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động trong cơn khốn khó, giúp họ sinh tồn trong khoảng thời gian bôn ba tìm kiếm một công việc mới. Tuyệt nhiên, đây không phải là vấn đề xin cho hay ban phát, càng không thể để nảy sinh tiêu cực hay lãng phí nguồn quỹ. Quy trình này càng đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, dễ kiểm soát thì càng tiệm cận với mục đích tốt đẹp và nhân văn đúng nghĩa của BHTN. Đừng để tình trạng có những loại Bảo hiểm, mà khi đóng thì rất dễ, lúc cần được hưởng, thì lại rất khó. 
Ban Mê